Betreft; toestemming gebruik foto's, video's                                             
 
Beste ouder/verzorger,
 
Op school gaan wij zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van onze leerlingen.
Daarom vragen wij uw toestemming voor het gebruik van Foto's en video's van uw zoon/dochter. Ook vragen wij uw toestemming om foto’s te maken van uw kind(eren) tijdens een excursie of andere schoolactiviteiten.

Elk jaar ontvangen ouders/verzorgers hiervoor een; ‘Toestemmingsformulier foto’s en video’s’. 
In een begeleidende brief leggen we uit wat deze toestemming precies inhoudt en welke rechten u hierbij als ouder hebt. Wij vragen u om het ingevulde formulier af te geven bij de leerkracht. 

U mag natuurlijk altijd tussentijds terugkomen op de door u gegeven toestemming of op een later moment alsnog toestemming geven.  

In een bijgaande brief leggen we uit wat deze toestemming precies inhoudt en welke rechten u hierbij als ouder hebt.


Met vriendelijke groet,
 
SBO de Windroos