Susanne Westgeest is vanuit Kwadraad Maatschappelijk Werk als Schoolmaatschappelijk Werker verbonden aan SBO de Windroos. Schoolmaatschappelijk werk is een vorm van dienstverlening die door uw gemeente wordt verzorgd. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

U kunt het schoolmaatschappelijk werk benaderen met vragen over bijvoorbeeld relaties, opvoeding, echtscheiding, verwerking en rouw, schulden, of om de juiste weg naar instanties te vinden.

 
U kunt bij de  leerkracht, gedragsdeskundige of de kwaliteitscoordinator aangeven dat u contact wilt met schoolmaatschappelijk werk. Ook kunt u zelf contact met haar opnemen.

Email                    s.westgeest@kwadraad.nl
Telefoon              088-900 4000 (algemeen)