Mijn naam is Mieke den Haan en ik werk als kinderoefentherapeut op SBO De Windroos.
Graag wil ik u informeren over wat kinderoefentherapie is en hoe u met mij in contact kunt komen.

Kinderoefentherapie
Kinderoefentherapie is een specialisatie van de Oefentherapie Cesar en Mensendieck. Bij de behandeling van kinderen wordt, net als bij de algemene oefentherapie, aangesloten bij de dagelijkse vaardigheden, houdingen en bewegingen. Bij kinderen staat daarbij vooral spelen op de voorgrond. Klimmen, springen en bal gooien zijn belangrijke vaardigheden voor kinderen om te leren. Dit geldt ook voor knippen, knutselen en schrijven. Soms blijven kinderen zonder duidelijke reden achter op leeftijdsgenoten, soms is er een afwijkende ontwikkeling, bijvoorbeeld bij de diagnose DCD. Bij diagnoses als NLD, ADHD en dyslexie kunnen ook motorische problemen voorkomen.

Behandeling
Uw kind kan voor kinderoefentherapie in aanmerking komen als u, de (gym)leerkracht of de intern begeleider(s) vermoedt dat er sprake is van een motorische achterstand.  De kinderoefentherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies. De kinderoefentherapeut begint met een intake. Dan volgt een uitgebreid onderzoek, waarbij de belangrijkste mensen in de omgeving van het kind (ouders, leerkracht, huisarts etc.) actief betrokken worden. Op basis van de uitkomsten daarvan stelt de kinderoefentherapeut een behandelplan op, zo nodig in overleg met andere disciplines.
De kinderoefentherapeut werkt altijd op basis van een behandelplan. Dit behandelplan gaat uit van de individuele situatie en mogelijkheden van het kind. Het richt zich vooral op de motoriek, maar houdt ook rekening met eventuele gedragsproblematiek. Gefaseerd wordt gewerkt aan spieren en evenwicht, aan de grove en aan de fijne motoriek.
Het doel van de behandeling is het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen sociale en fysieke omgeving. Plezier in bewegen staat daarbij voorop. In vrolijke, lichte oefenruimtes en met behulp van speciaal voor hen ontworpen oefenmateriaal, leren kinderen spelenderwijs (weer) wat goed en gezond bewegen is. Met als resultaat een optimale ontwikkeling van het bewegen en het vertrouwen deze vaardigheden te kunnen gebruiken.

Als kinderoefentherapeut ben ik niet in dienst van de school. De behandelingen kinderoefentherapie worden door uw zorgverzekering betaald, 9 behandelingen uit de basisverzekering en indien er een aanvullende verzekering is kan dit aantal uitgebreid worden.

Denkt u na het lezen van de bovenstaande informatie, dit zou best iets voor mijn kind kunnen zijn of mijn kind is al onder behandeling maar ik wil graag een behandeling bijwonen, neem dan contact met mij op via telefoonnummer 0181-640740. Verder kunt u mij altijd op school aanspreken. Op maandag ben ik op de Brasem aanwezig en op vrijdag op het Bolwerk.

Tot ziens!
Mieke den Haan, kinderoefentherapeut